Mức phí vệ sinh được voi là  nguồn thu chủ yếu nhằm đảm bảo công tác duy trì vệ sinh môi trường trong các khu vực ngõ xóm tại các khu dân cư tại thành phố Hà Nội. Mức thu hiện nay đối với mỗi hộ gia đình là 3.000 đ/người/tháng, mức thu này đã được áp dụng từ năm 2007 cho đến nay nó đã không còn phù hợp.
vào năm 2013, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã lập và trình về đề án mức phí vệ sinh mới lên Thành phố và  theo đó cần thiết phải tăng về mức phí này lên để bù đắp những chi phí sản xuất ngày càng tăng cao của Công ty này .

–> hút bể phốt tại Thanh Xuân

thu phí vệ sinh môi trường

Trong cuộc họp thứ 8 Hội đồng nhân dân  thành phố Hà Nội  XIV đã qua, Hội đồng nhân dân Thành phố hiện  thống nhất và ra nghị quyết về việc điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố, theo đó chính thức điều chỉnh mức phí vệ sinh lên 6.000 đồng/người/tháng đối với khu vực các quận nội thành và 3.000 đồng/người/tháng đối với khu vực ngoại thành.

Chính vì  vây, bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới  năm con ngựa 2014, mức phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng, điều này đồng nghĩa với việc về chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường trên thành phố sẽ được cải thiện hơn

TAGS những bài viết liên quan

hút bể phốt tại thanh trì | hút bể phốt tại từ liêm |hút bể phốt tại đông anhthông tắc cống tại hà đông |thông tắc cống tại hà nội